سامانه مدرسه هوشمند پویانمتوسطه اول دخترانه مهر امید
 پانل ورود کاربران

 آمار بازدید ها
 وبلاگ های به روز شده

 

کسب رتبه ی برتر ناحیه در رشته موشن گرافی در جشنواره نوجوان سالم توسط دختر گلمان خانم ملیکا ملکیان و تقدیر و تشکر از او

با آرزوی موفقیت های روز افزون


تاریخ انتشار: 1402/04/15

 مناسبتها