کسب مقام دوم استان در رشته دست سازه در جشنواره خوارزمی


موفقیت دانش آموزان در مدارس نمونه مصلی نژاد


پانل ورود کاربران

پیش ثبت نام

ورود

راهیابی دانش آموز عزیز ملیکا قادری به اردوی تیم ملی کاراته نوجوان کشور دبیرستان غیردولتی دخترانه مهرامید

 راهیابی دانش آموز عزیز ملیکا قادری به اردوی تیم ملی کاراته نوجوان کشور

 


تاریخ انتشار: 1399/08/15


شکیبا باشید...