آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
متوسطه اول دخترانه مهر امید - مدرسه هوشمند

کسب مقام دوم استان در رشته دست سازه در جشنواره خوارزمی


موفقیت دانش آموزان در مدارس نمونه مصلی نژاد


پانل ورود کاربران

پیش ثبت نام

ورود

شروع ثبت نام

ثبت نام پایه های هفتم هشتم نهم آغاز شد

 

 

 

 

دبیرستان غیردولتی دخترانه مهرامید (متوسطه اول ) با کادری مجرب و سابقه ای درخشان در ناحیه 6 مشهد پذیرای دانش آموزان مستعد در پایه های هفتم و هشتم و نهم می باشد.

برای ثبت نام   اینجا    کلیک کنید