کسب مقام دوم استان در رشته دست سازه در جشنواره خوارزمی


موفقیت دانش آموزان در مدارس نمونه مصلی نژاد


پانل ورود کاربران

پیش ثبت نام

ورود

پذیرفته شدگان المپیادهای علمی دبیرستان دخترانه مهرامید در سال 98-99 با کسب 30 رتبه علمی

کسب 30 رتبه علمی و درخشش مجدد ستارگان دبیرتان مهرامید در المپیادهای علمی در رشته های ادبیات و ریاضی و علوم تجربی


تاریخ انتشار: 1399/08/15


شکیبا باشید...