کسب مقام دوم استان در رشته دست سازه در جشنواره خوارزمی


موفقیت دانش آموزان در مدارس نمونه مصلی نژاد


پانل ورود کاربران

پیش ثبت نام

ورود

راهیابی پرافتخار به مدارس نمونه دولتی مصلی نژاد درسال تحصیلی 401-1400

 

راهیابی پرافتخار دانش آموزان پایه نهم عزیزمان به مدارس نمونه دولتی مصلی نژاد درسال تحصیلی401-1400

 


تاریخ انتشار: 1400/05/26