کسب مقام دوم استان در رشته دست سازه در جشنواره خوارزمی


موفقیت دانش آموزان در مدارس نمونه مصلی نژاد


پانل ورود کاربران

پیش ثبت نام

ورود

درخشش دانش اموزان در مرحله قطب جشنواره نوجوان خوارزمی محور دست سازه

باردیگر و درخششی دیگر : دختران گلم خانم ها ستایش سیامکی و وصال توانایی در جشنواره نوجوان خوارزمی محور دست سازه به مرحله ی استان راه یافتند  از زحمات فرااواان خانم احمدنیا دبیر محترم و این دو دانش آموز عزیز تشکر و قدردانی مینمایم قابل توجه این که در سطح ناحیه شش تنها دبیرستانی هستیم  که به مرحله ی استانی راه پیدا کرد ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


تاریخ انتشار: 1400/05/10


شکیبا باشید...