کسب مقام دوم استان در رشته دست سازه در جشنواره خوارزمی


موفقیت دانش آموزان در مدارس نمونه مصلی نژاد


پانل ورود کاربران

پیش ثبت نام

ورود

معرفی کادر آموزشی
معرفی کادر آموزشی جهت نمایش در سایت

راضیه احمدی
راضیه احمدی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
محیا بای
محیا بای روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
خانم شفاعتی
خانم شفاعتی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه یکشنبه سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
زهرا بهنام مایون
زهرا بهنام مایون روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
الهه نادعلیزاده
الهه نادعلیزاده روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه ...مشاهده ی مطلب 
الهام نادعلیزاده
الهام نادعلیزاده روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
نسرین ولی زاده
نسرین ولی زاده روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه ...مشاهده ی مطلب 
مهدیه شکیبا
مهدیه شکیبا روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه یکشنبه کارشناسی تربیت بدنی گرایش علوم زیستی دارای مردک مربیگری ژیمناستیک مدرس مدارس غیرانتفاعی دوره دوم در شهر مشهد همکاری با ...مشاهده ی مطلب 
فاطمه رشیدی
فاطمه رشیدی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی سنوات خدمت ۲۶ سال با ۵ سال سابقه معاونت کسب مقام اول استانی در جشنواره الگوهای ...مشاهده ی مطلب 
سمیرا صادق مقدم
سمیرا صادق مقدم روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه چهارشنبه لیسانس ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی مشهد 15 سال سابقه تدریس درمقطع متوسطه اول و دوم درمدارس مهرامید سیمای دانش ...مشاهده ی مطلب 
مریم شریف مشهدی
مریم شریف مشهدی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: سه شنبه چهارشنبه فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی بیشتراز ده سال سابقه تدریس ...مشاهده ی مطلب 
مهتاب خاکپورنورمحمدی
مهتاب خاکپورنورمحمدی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه چهارشنبه مهتاب خاکپور کارشناسی ارشد گرافیک تصویر سازی . مدرس دانشگاه پیام نور .غیرانتفاعی حکیم نظامی مدرس هنرستان مهراوران به ...مشاهده ی مطلب 
مریم حقیقی راد
مریم حقیقی راد روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه چهارشنبه کارشناسی ریاضی سابقه کاری در دبیرستانهای دوره اول ودوم از سال 87 بمدت دوازده سال در دبیرستانهای ...مشاهده ی مطلب 
سیده سارا حسینی
سیده سارا حسینی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه سه شنبه چهارشنبه کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد حدود ۱۰ سال سابقه تدریس در مدارس امیدوار، ...مشاهده ی مطلب 
عصمت احمدی
عصمت احمدی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ۱۰ سال سابقه تدریس و مربی پرورشی ۷ سال تدریس در دبیرستان متوسطه اول مهر امید در ...مشاهده ی مطلب 
شیما بلوری
شیما بلوری روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی سابقه تدریس 3 سال در دبیرستانهای هنرمند مهرامید ...مشاهده ی مطلب